Jednostki tłumiąco-wydechowe

Wyloty wentylacyjne często są istotnym źródłem hałasu, który prowadzi do narażenia pracowników pracujących na zewnątrz na jego szkodliwe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom hałasu w miejscach takich jak np. stacja łodzi ratunkowej. Przekroczone normy hałasu mogą uniemożliwić stacji ratunkowej odebranie zgłoszenia o sytuacji awaryjnej.

Jednostka tłumiąco-wydechowa SONEX stanowi kombinację modułu wydechowego oraz tłumika dzwięku.